Herroepingsrecht:

U heeft wettelijk het recht om binnen 30 kalenderdagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht).
Binnen deze termijn mag U het artikel bekijken, beoordelen en/of passen zoals men ook in een winkel doet, tenzij anders vermeld.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag; 

  • Waarop het artikel in Uw bezit is:
bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: verstrijkt de termijn 30 kalenderdagen na de dag waarop U het laatste artikel hebt ontvangen:
bij een artikel dat uit verschillende onderdelen bestaat: verstrijkt de termijn 30 kalenderdagen na de dag waarop U het laatste onderdeel hebt ontvangen.

 

  • U maakt gebruik van het herroepingsrecht door:

1.Het invullen van het herroepingsformulier dat op de site te vinden is.
2.Contact op te nemen met een van onze medewerkers.

 

  • U kunt een artikel alleen terug sturen als:
1.het artikel geheel compleet en onbeschadigd en ongebruikt is.
2.in de originele staat is en indien mogelijk verpakt is in de originele verpakking.
3.het retourformulier geheel ingevuld bijgevoegd is 

 

Sommige artikelen kun U niet retourneren, omdat de artikelen overeenkomstig Uw specificaties zijn aangepast. Daaronder verstaan we o.a. artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn, speciaal voor U vervaardigd zijn, een beperkte houdbaarheid hebben, of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Bij audio- en video-opnamen en computersoftware mag de verzegeling nooit verbroken of beschadigd zijn.

Om gebruik te maken van Uw herroepingsrecht, is het ook voldoende om alleen het retourformulier mee te sturen.Door het invullen van het herroepingsformulier  geeft U echter duidelijk en schriftelijk (bewijs van gebruik van het herroepingsrecht) aan dat U gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, maar U bent niet verplicht ons modelformulier te gebruiken.Ook zonder dit formulier maar met een door U zelf geschreven briefje waarop alle relevante gegevens staan, geldt het herroepingsrecht.

Met het toepassen van het herroepingsrecht vervalt niet Uw eventuele betaalverplichting. U zult wel binnen de gestelde termijn moeten betalen. Is door het
retour verwerken in onze administratie een tegoed ontstaan en heeft U de bestelling vooraf met iDEAL, PayPal, een overschrijving of anderszins  betaald, dan storten wij Uw geld direct terug. Het bedrag staat binnen enkele dagen, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na verwerking van het retour op Uw rekening. Als U de gehele bestelling geheel compleet en onbeschadigd of gebruikt in de (indien mogelijk) originele verpakking retour stuurt, betalen wij ook de verzendkosten terug.

PR-Outlet -hierna genoemd de ondernemer-  vergoedt alle betalingen van U, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop U ons de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot U aantoont dat U het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt, tenzij U instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor  U als consument.Als U heeft gekozen voor een duurdere methode van retournering/levering dan de goedkoopste standaardlev​ering, betaald de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode.

Bij een rembourszending volstaat het dat U de goederen bij aanbieding weigert. U maakt dan automatisch gebruik van het herroepingsrecht.