Doeleinden van gebruik

 

PR-Outlet verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, het eventueel tegengaan van overcreditering, uitvoering van overeenkomsten, relatiebeheer, management informatie, product- en dienst ontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie en het nakomen van wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen PR-Outlet, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwing systemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overcreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan PR-Outlet samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt (uiteraard alleen met Uw uitdrukkelijke toestemming) om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van PR-Outlet en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Hierbij kunnen ook cookies worden gebruikt. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door PR- Outlet te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat PR-Outlet uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit-scoring en kan PR-Outlet informatie over uw kredietwaardigheid verstrekken aan BKR. Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan  PR-Outlet gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar PR-Outlet mee samenwerkt in het kader van klacht afhandeling en serviceverlening.

 

Uw persoonsgegevens worden nooit en onder geen enkele voorwaarde gebruikt voor adressenhandel.

 

Cookies

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel PR-Outlet als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u, op basis van uw surfgedrag, relevante aanbiedingen te doen buiten de website van PR-Outlet om. Er bestaan verschillende soorten cookies. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

 

Adreswijziging

 

Klanten zijn verplicht PR-Outlet van iedere adreswijziging op de hoogte te stelen. Zolang PR-Outlet geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij PR-Outlet bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

 

Beveiligde server

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Vragen?

 

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

 

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt dit privacystatement.