Klachtenprocedure

rnrn

Wij vinden een goede dienstverlening aan u als klant erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Laat het ons weten, dan doen wij ons best om een passende oplossing voor u te vinden.

rnrn

Hoe kunt u een klacht indienen?

rnrn

Geef uw klacht online aan ons door via e-mail info@pr-outlet.com 
rnGebruik hiervoor uitsluitend het klachtenformulier ( te downloaden bij formulieren) en voeg dit als bijlage toe aan Uw bericht. Telefonische of schriftelijke klachten klachten worden uiteraard ook in behandeling genomen maar pas behandeld nadat wij van U een volledig ingevuld klachtenformulier hebben ontvangen.Dit klachtenformulier sturen wij U op verzoek per post toe. Maak altijd foto’s van beschadigde  verpakking en inhoud bij ontvangst van de goederen. Het is Uw recht om beschadigde  verpakkingen te weigeren  ongeacht of de Inhoud van de verpakking  door U al dan niet op beschadiging is gecontroleerd. Indien U goederen retourneert maak dan altijd foto’s van Uw verpakking en`de verpakking van de inhoud. U kunt Uw klacht ook indienen via het ODR platform van de Europese commissie. Dit is een platform dat door de Europese Unie is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

rnrn

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

rnrn

De bij ons ingediende klacht wordt binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw klacht/klachtenformulier beantwoord. Als er meer tijd nodig mocht zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan ontvangt u binnen deze 14 werkdagen een ontvangstbevestiging waarin de termijn wordt aangegeven wanneer u een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten.

rnrn

Bent u het niet eens met het antwoord op uw klacht?

rnrn

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent met ons antwoord op uw klacht. Indien u zich niet kunt vinden in de uitkomst, dan heeft u 6 weken de tijd om hiertegen in beroep te gaan. Dit doet u door ons per brief te laten weten dat u het er niet mee eens bent en dat u een andere oplossing wilt.

rnrn

In deze brief moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

rnrn
    rn
  • omschrijving van uw klacht en waarom u het niet eens bent met het eerder van ons ontvangen antwoord;
  • rn
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • rn
  • uw klantnummer;
  • rn
  • uw handtekening.
  • rn
rnrn

U moet uw brief sturen naar:

rnrn
PR-Outlet
rnrn
t.a.v. afd. Klachten
rnrn
Charles Frehenstraat 33
rnrn
6374 EK Landgraaf
rnrn

Het hoofd van de klantenservice bevestigt de ontvangst van uw brief en geeft aan wanneer u een antwoord krijgt. Dit zal meestal binnen enkele weken, maar uiterlijk binnen 3 maanden zijn.

rnrn

Bent u het niet eens met de uitkomst?

rnrn

Heeft u onze klachtenprocedure helemaal doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst, dan kunt ( binnen 1 jaar na afwijzing door ons) contact opnemen met de volgende instantie:        

rnrn
Geschillencommissie Webshop Keurmerk
rnrn
Willemsparkweg 193
rnrn
1071 HA Amsterdam
rnrn
 
rnrn

NB: Kunt u uw klacht niet kwijt bij  bovenstaande geschilleninstantie  of wilt u hier geen gebruik van maken, dan kunt u uw klacht ook direct voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter.

rnrn

.